Beloningsbeleid

Dit is vastgesteld in Art 5, lid 9 van de statuten van de stichting:
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor door hen verrichte werkzaamheden. Door hen in redelijkheid gemaakte onkosten kunnen door de stichting worden vergoed. Tevens kan het bestuur aan de bestuursleden een niet-bovenmatig vacatiegeld toekennen.

Bij het sluiten van arbeidscontracten handelt de academie voor Zelfstandigheid analoog aan de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

"Ik durf nu overal zelf naartoe met de trein. Dat geeft me vrijheid. En ik voel me zelfverzekerder"