Onze coördinator academie voor Zelfstandigheid Noord-Veluwe, Margreet van der Werf, was één van de acht genomineerden voor Leermeester 2016!

 Margreet van der Werf Boyd Smith Photo

Coördinator Margreet van der Werf-Stelling van de academie voor Zelfstandigheid Noord-Veluwe bij Landstede en Partners in Harderwijk, was genomineerd voor Leermeester 2016. Tijdens het Festival voor het Leren op vrijdag 16 september in Breda maakte Learn for Life, het platform voor leren van volwassenen, bekend wie van de acht genomineerden de titel van Leermeester 2016 ontvangt.
Helaas is Margreet van der Werf niet als winnaar uit de bus gekomen, maar we zijn apetrots op de nominatie! We feliciteren Ton Voeten uit Culemborg van Werkzaak van harte met de 1e prijs!

‘Leermeesters sporen anderen voor wie leren niet vanzelfsprekend is aan tot leren’, aldus Learn for Life. ‘Zij stimuleren mensen om barrières te overwinnen, zichzelf te ontwikkelen en actief in de samenleving te participeren.’

Met partners in de regio
Margreet is genomineerd als leermeester omdat zij met veel vasthoudendheid en grote persoonlijke inzet een academie voor Zelfstandigheid (avZ) heeft gerealiseerd die is verbonden aan Landstede in Harderwijk. Dat deed zij als projectleider met partners in de regio Noord Veluwe en in zeer nauwe samenwerking met de avZ Landstede Zwolle en collega projectleider Ria Blokzijl.

Landelijk concept
Een academie voor Zelfstandigheid is een landelijk concept en is een welbekende en goed onderbouwde leermethode voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of een Wajong uitkering. De avZ NV is een uniek maatwerktraject van scholing, coaching en loopbaanplanning. Op basis van de eigen leervragen volgt de student trainingen om zelfstandiger te kunnen werken en/of wonen, of om een MBO 1-opleiding te gaan volgen.

Het proces om partners in de zorginstellingen van mensen met een verstandelijke beperking actief hierbij te betrekken en hiervoor te interesseren, duurde ruim twee jaar. Margreet heeft zich er bijzonder voor ingezet om van de provincie Gelderland gedaan te krijgen via cofinanciering een tweejarige pilot te ondersteunen. De projectgroep avZ NV wordt verder gevormd door Philadelphia, De Wingerd, Careander, ‘s HeerenLoo. Voor meer informatie: http://www.zelfstandigzijn.nl/inde…/onze-locaties/harderwijk

De bekendmaking van de Leermeester 2016 vond plaats tijdens het Festival van het Leren, op vrijdag 16 september in de Bibliotheek van Breda. Meer informatie over het Festival van het Leren is te vinden op: http://festivalvanhetleren.nl/. Kijk ook op www.landstedembo.nl en zoek op entreeopleiding. Neem contact op via 088-850 83 72 academievoorzelfstandigheid@landstede.nl.

"Ik durf nu overal zelf naartoe met de trein. Dat geeft me vrijheid. En ik voel me zelfverzekerder"